Хранителни стоки

Транспорт на хранителни стоки за търговците на дребно

Транспорт на хранителни стоки за търговците на дребно

Клиентът на търговците на дребно очаква свежи хранителни продукти - всеки ден отново. Модерните камиони с най-новите системи за охлаждане гарантират, че хранителните продукти ще достигнат винаги местоназначението си в безупречно състояние. В допълнение нашите шофьори са много добре обучени за хигиенично боравене с чувствителните хранителни продукти и поемат товаренето и разтоварването на стоката. Изключително голямата точност е разбираема за Wahlscheidt Trucktrans. Тъй като особено в хранително-вкусовата област са решаващи бързите доставки с денонощния сервиз.

В логистиката на хранителни продукти Wahlscheidt Trucktrans доставя във филиалите в Северен Рeйн-Вестфалия на най-големите магазини с ниски цени на стоките.

Read More