Напитки

Логистика за специализираните търговци на едро за напитки

Логистика за специализираните търговци на едро за напитки

Транспортът на напитки се отличава в едно отношение значително от областите хранителни и нехранителни продукти. Защото тук товаренето и разтоварването не се извършва от шофьора, а от специализираните служители на място при клиента. Разбира се Wahlscheidt Trucktrans поема комплектната програма за логистиката на напитки. Към това се отнасят еднократен и многократен транспорт, отстраняването на празния амбалаж и точните, съобразени с нуждите доставки.

Wahlscheidt Trucktrans доставя за един от най-големите специализирани търговци на едро за напитки в Германия.

Read More